Field Loka Kalyan Parishad

SL

District

Block

1.

LOKA KALYAN PARISHAD
Bolpur Santiniketan Road,
Behind- Bichitra Cinema Hall,
Near- Parbati Mandir,
Dist- Birbhum - 731204,
Ph- (953463) 253586
E-mail – lkpbolpur2000@gmail.com

 

2.

LOKA KALYAN PARISHAD
Itahar, Uttar Dinajpur,
Itahar Block Community Hall,
Near- Itahar High School,
Dist-Uttar Dinajpur, 733128
Ph- (953523) 277896
E-mail – itaharlkp@gmail.com

LOKA KALYAN PARISHAD
C/O Pijush Chakraborty,
P.O.- Hamiltonganj, Forward Nagar,
Jalpaiguri - 735214
Ph- (953566) 241024
E-mail – lkpkalchini@gmail.com

 

4.

Loka Kalyan Parishad
C/O Amanath Ansari
P.O – Jiudaru, P.S - Kotshila
Block - Jhalda 2
Pin – 723213
E-mail – lkppurulia@gmail.com